Uruchamianie aplikacji jako Administrator Windows 7

Jeżeli w danym momencie chcemy uruchomić aplikację jako Administrator należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na ikonie pliku i wybrać pozycję Uruchom jako Administrator lub skorzystać ze skrótu klawiszowego CTRL+SHIFT+lewy przycisk myszy.

Uruchamianie aplikacji zawsze jako Administrator

Aplikacje, które do uruchomienia wymagają praw administratora należało by domyślnie ustawić, aby były uruchamiane jako administrator. W tym celu należy przejść do właściwości skrótu klikając prawym przyciskiem myszki i wybierając właściwości następnie w zakładce Zaawansowane zaznaczyć pole Uruchom jako Administrator.